Green Care edistää lakeuden hyvinvointia

Väestön ikääntyminen ja sen vaatimat palvelut, laaja-alainen hyvinvoinnin turvaaminen, työttömyyden vähentäminen sekä maaseutu- ja reuna-alueiden elinvoimaisuuden tukeminen ovat merkittäviä tulevaisuuden haasteita Etelä-Pohjanmaalla. Green Care -toiminta eli luonnon ja maaseutuympäristön hyödyntäminen hoiva- ja hyvinvointipalveluissa on yksi keino vastata näihin haasteisiin. Samalla voidaan laajentaa hyvinvointi- ja matkailupalveluita ja luoda uusia työpaikkoja alueelle.


Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua

Vuoden 2014 aikana Etelä-Pohjanmaalla on koottu omaa, maakunnallista Green Care -strategiaa. Sen tarkoitus on nostaa esille keskeiset kehittämiskohteet, joiden kautta eteläpohjalaiset toimijat vievät Green Care -mallia eteenpäin. Strategia toimii kehittämistyön suuntaajana maakunnassa, ja se on koottu selvittämällä Green Care -toiminnan kohderyhmiltä näkemyksiä alan keskeisistä kehittämistarpeista kyselyiden, työryhmien sekä ideaverstaiden avulla. Strategian valmistelua on tukenut maakunnallinen työryhmä.

Tärkeimmät painopisteet

– Nyt valmistunut strategia vuosille 2015─2020 sisältää vision, jossa eteläpohjalainen Green Care –toiminta on tunnettu ja vakiintunut osa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä tuotettavia hyvinvointipalveluja, kertoo Green Care – toiminnasta terveyttä, hyvinvointia ja kasvua Etelä-Pohjanmaalle -hankken projektipäällikkö Anu Aalto.

Vision toteutumiseksi on muodostettu neljä painopistealuetta, joilla kehittämistyötä nähdään tärkeäksi viedä eteenpäin:

1. Toiminnan tunnettuuden lisääminen. Green Care -toiminnan tunnettuus on edellytys sen kehittämiselle Etelä-Pohjanmaalla. Käsitteen tuntemisen lisäksi sen halutaan yhdistyvän mielikuvaan uskottavasta ja vaikuttavasta toiminnasta.

2. Osaamisen vahvistaminen. Green Care -toiminta perustuu osaamispohjaisiin palveluihin. Ennen kuin toimintamalleja voidaan viedä eteenpäin, on pystyttävä luomaan maakuntaan riittävä määrä tarvittavaa monialaista osaamista, myös osana tutkintokoulutuksia.

3. Toimintakonseptien kehittäminen. Konseptien kehittämisen keskeiset edellytykset ovat yhteistyö ja verkostoituminen sekä Green Care -toimijoiden kesken että eri sektoreiden välillä käytännön kokeilujen käynnistämiseksi ja toiminnan vakiinnuttamiseksi. On tärkeää löytää ja kehittää erilaisten kohderyhmien palveluihin sopivia kannattavia toimintamalleja.

4. Maaseutuympäristön ja ruokaketjun hyödyntäminen. Green Care -toiminnan mahdollisuudet osana ruokaketjua ovat laajat. Etelä-Pohjanmaalle tunnusomaisten piirteiden, kuten ruokaketjuun liittyvän osaamisen ja maaseutuympäristön yhdistäminen ovat luonteva valinta Etelä-Pohjanmaan maakunnan omaleimaiseksi Green Care -kehittämiskohteeksi.


Green Care -toiminta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristöissä.

Maaseutu valttina

Kaikissa painopisteissä on lisäksi huomioitava alueen toimijoiden verkostoituminen sekä toimialan sisällä että yli sektorirajojen, jotta alan kehittyminen on mahdollista.

– Strategian toteuttamiseen toivotaan ottavan osaa niin alan kehittäjien, kouluttajien, tutkijoiden, päättäjien, viranhaltioiden kuin yrittäjienkin. Lähtökohdat ovat hyvät!

Maakunnassa on olemassa iso joukko toimijoita, jotka kokevat Green Caren tärkeänä hyvinvointipalveluiden ja kasvatustyön kehittämiskohteena. Lisäksi toiminnan kehittämistä tukee vahva maakunnallinen yrittäjyyshenki sekä maaseutuvaltaisuus.

Strategia on koottu osana Manner-Suomen maaseutuohjelmasta 2007─2013 rahoitettua Green Care -toiminnasta terveyttä, hyvinvointia ja kasvua Etelä-Pohjanmaalle -hanketta. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy sekä Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti.

Strategian julkistamistilaisuus järjestetään torstaina 11.12.2014 klo 12-14 Jouppilanvuoren ulkoilualueen Esteettömän liikuntareitin varrella olevassa Aarnikotkan kodassa.  Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet!

Kategoria(t): Ei kategoriaa. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *