Leader 20 vuotta: Vuosien saatossa on tuettu kymmeniä pieniä yrityksiä kasvu-uralle

Aloitin Soinin kunnanjohtajana vuonna 1999. Maaseutukunnan johtaminen ja kylien elinvoimaisuuden ylläpitäminen edellytti aktiivista toimintaa. Koin, että Kuusiokuntien kehittämisyhdistys oli mahdollisuus, jonka tuella tätä työtä voitiin tehdä.


Eläkepäiviä viettävän Reino Määtän mielestä Leader on pienille kunnille ensiarvoisen tärkeä rahoituskanava, koska tuet ohjautuvat suoraan maaseudulle.

Toimin Leader-ryhmän hallituksen jäsenenä edustaen julkista tahoa. Uskon, että kykenin jakamaan informaatiota yhdistyksen toiminnasta, ja näin vahvistamaan kuntien myönteistä suhtautumista Leaderiin.

Toiminta etsi alkuvuosina muotoaan, mutta nopeasti muun muassa kylät oppivat hyödyntämään Leader-rahoitusta. Kylissä onkin toteutettu suuri määrä kunnan viihtyisyyttä ja harrastusmahdollisuuksia parantavia hankkeita. Näillä yhteisillä projekteilla on vahvistettu kyläyhteisöjen toimintaa ja luotu sosiaalista pääomaa eli kasvatettu yhteisöllisyyttä.

Myös yritysten kehittäminen, ja sitä kautta uusien työpaikkojen luominen on keskeinen osa Leader-toimintaa. Kuudestaan on tukenut vuosien saatossa kymmeniä pieniä yrityksiä kasvun uralle.

Merkittäviä hankkeita on ollut paljon, mutta eräs alueen kannalta tärkeä alkuvuosien hankekokonaisuus oli laajakaistayhteyksien rakentaminen. Esiselvityshankkeen tuloksena perustettiin verkko-osuuskunta Kuuskaista, mikä puolestaan loi valmiutta myöhemmin tehdylle, koko aluetta koskevalle valokuituyhteyksien rakentamishankkeelle. Valokuituverkon avajaisia vietettiin vuonna 2004 Kuortaneella. Alueemme kunnat ja kylät ovatkin olleet nopeiden yhteyksien piirissä lähes 15 vuotta.

Maaseutualueet ovat olleet suurten rakennemuutosten alla koko EU:n olemassaolon ajan. Maaseudun elinvoimaisuuden turvaaminen on haasteellista erityisesti nuorten poismuutosta ja väestön ikääntymisestä johtuen. Toisaalta nuorten osallistumisaktiivisuus on heikkoa.

Tulevaisuudessa on löydettävä uusia keinoja ja toimintatapoja nuorten aktivoimiseksi ja saamiseksi mukaan kehittämistyöhön. Nuorten poismuuttoa vauhdittaa koulutusta vastaavien työmahdollisuuksien puute, joten meidän on jatkossakin tehtävä työtä uuden yritystoiminnan luomiseksi.

Onneksi alueemme Leader-ryhmän strategia sisältää paljon mahdollisuuksia alueemme kehittämiseen.  Maaseudun elinvoiman säilyminen edellyttää yritystoiminnan vahvistamista ja uudistamista. Tähän työhön Leader Kuudestaan tarjoaa vahvan tuen.

Kategoria(t): Ei kategoriaa. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *